My (new) routines during quarantine

Man skal jo få tiden til at gå med noget, og i den forbindelse har jeg fået mig nogle rutiner. Nogle af dem er nye, mens andre er rutiner eller vaner, som jeg har haft længe. Jeg kan godt lide at have rutiner disse dage, for det gør, at jeg får gang i dagen og jeg får lavet i det mindste et eller andet. Måske har jeg også brug for det, for hvis jeg kender mig selv ret, så ville jeg sove længe og ikke få lavet så meget de fleste dage, hvis jeg ikke havde nogle faste rutiner.

Translation below.

Står tidligt op
Jeg er lidt en irriterende type, som altid er morgenfrisk. Derfor holder jeg også fast i at jeg vågner mellem 07.00 og 07.30 hver dag – i weekenderne kan jeg måske strække den til kl. 08.00, hvis jeg føler for det. I know, lidt irriterende type. Men når det så er sagt, så synes jeg det er så dejligt at vågne op, og have lidt stilhed for mig selv, før min kæreste vågner og boligforeningens børn er ude og lege i gården.

Morgenyoga
Dette er en ny rutine, men en som har været længe undervejs. Jeg kan godt lide yoga, og har længe syslet lidt med tanken om at finde en rutine, hvor man starter dagen med at få bevæget kroppen og strukket godt ud. Det har jeg fået nu. Det er ikke lange sessioner jeg kører om morgenen – omkring de 20 minutter, men det føles så dejligt at starte dagen på den måde.

Morgenmad med dyne, kaffe og tv
Når jeg er færdig med min lille morgenyoga session, så er det tid til morgenmad. Jeg er altid sulten når jeg vågner, men hvis jeg drikker et stort glas vand inden yoga, kan jeg lige holde den værste sult tilbage til efter yoga. Så spiser jeg ellers morgenmad og drikker min kaffe med både min dyne og hovedpude i sofaen, mens jeg ser af afsnit eller 2 af en serie jeg er igang med. Og så er dagen startet.

Gåture
De fleste dage prøver jeg at få bevæget mig så meget som muligt, for jeg synes godt at jeg kan mærker, at jeg sidder mere stille end normalt. Derfor prøver jeg at komme ud at gå hver dag, eller i hvertfald de dage jeg ikke løbetræner. Det er dog ikke helt hver dag jeg kommer ud, for kan godt mærke, at dovenskaben stille og roligt får mere og mere tag i mig, når man bare er hjemme. Det hjælper dog at vejret er så godt disse dage, for det giver lidt mere energi, synes jeg.

Hvordan ser jeres hverdag ud for tiden? Har i nogle faste rutiner eller nye gøremål?

routines 1

Photos from Pinterest and my own

TRANSLATION I somehow have some routines. Some of them are new, while others are routines or habits that I’ve had for a long time. I like to have routines these days, because it means I get to work every day and I get to do at least something. Maybe I need it too, because if I know myself right, I would sleep till late and not get so much done most days if I didn’t have any set routines.

Get up early
I’m a bit of an annoying type, always fresh in the morning. That is why I also insist that I wake up between 07:00 and 07:30 every day – and also during the weekends, though I might stretch it until 08:00, if I feel like it. I know, a little annoying type. But that being said, I think it’s so nice to wake up and have a little quiet for myself.

Morning Yoga
This is a new routine. I like yoga, and have long struggled with the idea of ​​finding a routine where you start your day getting your body moving and well stretched. It’s not long sessions of yoga in the morning – about 20 minutes, but it feels so nice to start the day that way.

Breakfast with my duvet, coffee and TV
When I’m done with my little morning yoga session, it’s time for breakfast. I’m always hungry when I wake up, but if I drink a large glass of water before yoga, I can just hold back the worst hunger for after yoga. Then I will otherwise have breakfast and drink my coffee with both my duvet and pillow on the couch while watching san episode or 2 of a series. And then the day started.

Walks
Most days I try to get as much exercise as possible, because I can really feel that I’m inactive than usual. That’s why I try to get out every day, or at least the days I don’t run. However, it is not quite every day that I come out, because I feel that laziness is getting to me more and more. However, it helps that the weather is so good these days, because it gives a little more energy, I think.

What does your everyday life look like? Do you have any set routines or new tasks?

 

Atelier Krogbeck

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s