My New Year resolutions

Det er den tid på året igen hvor folk flokkes om fitness centrene, udsalget er startet allevegne og i alle baggårde ligger de tørre efterladenskaber af juletræer og venter på at blive afhentet. Det er det nye år, skudår igen, og det nye årti som er påbegyndt. Selvom det gamle år er gået på hæld, drukner jeg i fagbøger og eksamener som skal skrives for at afslutte det forgangne efterårssemester. Nok om det. For nu hvor 2019 er afsluttet, går mange folk det nye år i møde med mål og forhåbninger. Normalt gør jeg mig ikke så meget i nytårsfortsæt, men i år har jeg to ting jeg gerne vil opnå – der er dog også lettere at realiserer, i og med, jeg allerede er godt i gang med at prøve at ‘opnå’ dem.

Det første nytårsfortsæt lyder på, at jeg skal løbe 10 km. I mange år (helt tilbage til folkeskoletiden) lavede jeg et væddemål med min far om, at jeg skulle kunne løbe 10 km på en time. Jeg nåede ikke i mål, så derfor har jeg taget udfordringen op igen. Denne gang lyder udfordringen dog ‘kun’ på at jeg skal løbe 10 km, hvilket er en distance jeg endnu ikke har formået at løbe. I år skal være året, og jeg er tilmeldt et 10 km løb i juni måned, så det skal nok blive en realitet.

Det andet nytårsforsæt lyder på ‘at leve i nuet’, hvilket virkelig godt kan lyde lidt kliché agtigt. Det kommer dog af, at jeg i august måned tilbragte en måned i Guatemala, hvor jeg arbejdede, boede og blev lidt af en del af dagligdagen i den lille by jeg boede i. Byen, og dets indbyggere, tilhører en gammel maya stamme ved navn Tz’utujil. Man blev hurtigt fanget i deres tilgang til livet, som egentlig bare handlede om at tage hver dag som den kommer, klarer sig med de resourcer man har – der fik jeg virkelig det spanske ordsprog ‘mañana, mañana’ ind under huden. Det vil jeg prøve at fortsætte med, og det har gået ret godt siden jeg er kommet hjem. Jeg laver et indlæg omkring mine oplevelser i Guatemala og en lille rejseguide på et tidspunkt.

Har I nogle nytårsforsæt?

Translation below. 

Manana

Photo from Pinterest

TRANSLATION It is that time of the year again where people flock to the fitness centers, the sale has started everywhere, and in all backyards are the dry leftovers of Christmas trees waiting to be picked up by the garbage man. It is the new year, leap year once again, and a new decade  has begun. Even though the old year has passed, I am drowning in university books and exams that must be written to finish the past fall semester. Enough about that. Since 2019 is over, many people will be entering the new year with new goals and aspirations. Normally, I do not make any new years resolutions, but this year I have two things I want to achieve – which are easier to realize, however, as I am already trying to reaching the goals.

The first New Year’s resolution is that I have to run 10 km. For many years (way back to elementary school) I made a bet with my father that I should run 10km in one hour. However, I did not reach the goal back then, so I have taken up the challenge once again. This time, however, the challenge is ‘only’ that I have to run 10 km, which is a distance I have not yet managed to run. This year should be the year, and I signed up for a 10 km race in June, so it should become a reality.

My second New Year’s resolution is “to live in the moment” which may sound a little cliché. However, it comes from the fact that I August spent a month in Guatemala where I worked, lived and became a part of daily life in the small town I lived in. The city, and its inhabitants, belong to an ancient Mayan tribe named Tz’utujil. You quickly got caught up in their approach to life, which was just about taking each day as it comes, coping with the resources one has – I really got the Spanish saying ‘mañana, mañana’ under my skin. I will try to continue with that and it has been going pretty well since I got home. I will make a post about my experiences in Guatemala and a little travel guide sometime.

Do you have any New Years resolutions?

 

Atelier Krogbeck

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s