London on a budget travel guide

Som i måske ved, så har jeg været i London. Faktisk var jeg i London for at mødes med min værtsfamilie, som jeg boede hos, dengang jeg var på udveksling. Det er allerede syv år siden jeg tog afsted, som tiden dog flyver afsted. Jeg har set familien siden, men der er trods alt allerede gået fire år siden sidst jeg så dem. Alligevel var det som om ingen tid havde passeret. Så fantastisk!
Jeg har været i London mange gange, men denne gang, var faktisk første gang jeg ikke var så kulturel – vi var nemlig ikke inde på nogle museer eller andet kulturelt, hvilket jeg normalt altid er. Trods dette, synes jeg det var en dejlig tur, og det viser også at man kan tage til London på budget, og ikke bruge alverdens penge på entre til diverse steder. Derfor er denne guide: London på budget.

Translation at the bottom.

London, Atelier Krogbeck 1

Our house, and the view of Picadilly Circus, when France won the World Cup. 

Hvor skal man bo?
Min værstsøster havde booket et helt hus, som lå uden for London. Selve huset viste sig at være forfærdeligt (der var blevet skjult rigtig mange mangler på billederne på booking.com), men selve lokationen var faktisk god. Jeg har altid boet centralt i London, og var lidt skeptisk over, at vi skulle bo så ‘langt’ væk fra centrum, men det gjorde slet ikke noget. Vi boede lige ved Dollis Hill stationen, og havde en kæmpe park som baghave. Det tog ikke mere en 15 minutter med toget til central London, og så var det et hyggeligt lille kvarter, og lignede lidt en lille suburb, der kunne være med i en film. Siden det lå lidt uden for London, sparede vi mange penge, nu hvor vi havde booket et helt hus. Og nu hvor jeg har prøvet at bo uden for London, og set, at det faktisk er ret hyggeligt, vil jeg klart overveje at gøre det igen (dog ikke i samme hus), næste gang jeg skal til London. Så kan der blive sparet lidt penge, og man får set noget andet af England.

Hvor skal man spise?
Der var et sted, som vi spise på et par gange, som min værstfar var helt vild med – de havde nemlig bare kød, pommes fritter og endnu mere kød. Det var en kæde ved navn Angus, som ligger mange steder i London. Det var også en udmærket sted at spise, men jeg er mere til de lidt hyggelige spisesteder i små sidegader, men en hyggelig atmosfære. Det er måske bare en typisk dansker. Vi fandt et hyggeligt sted lige ved Covent Garden en af dagene, som udover at lave dejlig mad, lavede de også gode drinks 😉 Lige i det område, omkring Covent Garden, går man aldrig helt galt i byen, både hvad det angår restauranter og shopping.

London, Atelier Krogbeck 2

There are always nice cars to photograph, when in Notting Hill

Hvad skal man se?
I og med min værstfamilie ikke havde været i London før, gjorde det lidt nemmere at være guide, og også på budget, nu hvor der er mange områder og attraktioner der er værd at se, uden at man behøver betale entre. Vi var bl.a. ved Covent Garden, som nævnt, og forbi Big Ben og Westminster Abbey. Derudover så vi vagtskifte ved Buckingham Palace og gik forbi måde London Bridge og Tower Bridge. Eftersom VM-kampen blev afholdt mens vi var afsted, blev kampen også set på en pub, i ægte engelsk stil, og så blev der ellers tullet rundt i de mange gader og kigget lidt i butikker. Vi var også forbi Kings Cross St., for at få taget et billede ved platform 9 3/4, og forbi Portobello Road Market. Selvom jeg har været på markedet mange gange efterhånden, og det ofte er de samme boder der er der, er det altid så hyggeligt at tulle rundt og kigge på alle de mange ting og sager.

Shopping
Der er alt for mange lækre butikker i London, og nu hvor valutaen for pund er lav ift. hvad den plejer, er det blevet lidt billigere, og dermed sværere ikke at svinge kortet for mange gange. Området omkring Covent Garden og Soho er der mange fede butikker. Jeg er altid disse steder, og finder også altid noget jeg gerne vil have med hjem. I Notting Hill er der også rigtig lækre butikker, men de ligger også oftere i den dyrere ende af skalaen, men hvis man rejser under de store udsalg, er det mange gode kup at gøre sig. Der er selvfølgelig også de klassiske shoppinggader som Regent Street og Oxford Street, hvor mange af de store kæder holder til.

Andre gode råd
Man går en del, når man er på storbytur, og hvis man ved, at man kommer tilbage til London engang, kan det klart anbefales at købe et oyster-kort, da det er billigere end travel-kort, når man vil benytte sig af tog og bus.

IMG_7421

 

TRANSLATION As you may know, I’ve been to London. In fact, I was in London to meet with my host family that I lived with, when I was an exchange student. It’s already seven years since I went on exchange! I have seen the family since, but after all, four years have passed since I saw them last time. Nevertheless, it was as if no time had passed. So fantastic!
I have been to London many times, but this time, was actually the first time I wasn’t cultural – we didn’t visit any museums or other cultural sites, which I usually do. Despite this, I think it was a nice trip, and it also shows that you can go to London on budget, and not spend money on entrances at various places. Therefore, this guide is: London on budget.

Where to stay?
My host sister had booked a whole house outside London. The house itself turned out to be terrible (there had been hidden a lot of shortcomings on the pictures on booking.com), but the location itself was actually good. I’ve always lived centrally in London, and was a little skeptical about staying so far away from the center, but it didn’t matter at all. We lived right next to the Dollis Hill station and had a huge park as a backyard. It took no more than 15 minutes by train to central London, and then it was a nice little neighborhood, and looked a bit like a small suburb that could be part of a movie. Since it was a little outside of London, we saved a lot of money now that we had booked a whole house. And now that I’ve tried to live outside of London, I’ll definitely consider to do it again (but not in the same house) the next time I go to London. Then you can save some money and you’ll see something else from England.

Where to eat?
There was a place we ate a couple of times – they only had meat, french fries and even more meat, which was perfect according to my host father. It was a chain called Angus, located many places in London. It was also an excellent place to eat, but I’m more into the little cozy restaurants in small side streets, and with a nice atmosphere. We found a cozy place just beside Covent Garden, in addition to making great food, they also made good drinks;) Generally, in the area around Covent Garden, you never go wrong in the city, when it comes to nice restaurants and shopping.

What to see?
As my host family had not been to London before, it made it a bit easier to be a guide and also on a budget, now that there are many areas and attractions worth seeing without having to pay an entrance fee. We went to Covent Garden, as mentioned, and Big Ben and Westminster Abbey. In addition, we watched the guards shift at Buckingham Palace and walked past the London Bridge and Tower Bridge. Since the World Cup match was held while we were there, we was the match at a pub in real English style. We also visited Kings Cross St. to get a picture at platform 9 3/4, and visited the Portobello Road Market. Even though I have been on the market many times gradually, and often the same stalls there are, it is always so nice to walk around and look at all the many things.

Shopping
There are far too many delicious stores in London, and now that the currency for pounds is low in terms of what it’s used to, it has become a little cheaper, and hence, it’s harder to not swing the card many times. The area around Covent Garden and Soho is home to many cool shops. I am always here and always find something I would like to have at home. In Notting Hill there are also really delicious shops, but they are also more often located at the more expensive end of the scale, but if you travel during the big sale, there are many good coup to make themselves. Of course there are also the classic shopping streets like Regent Street and Oxford Street, where many of the big chains are located.

 

Atelier Krogbeck

En mening om “London on a budget travel guide

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s